Alpha Male

alpha male (noun)
the dominant male animal in a particular group / a man tending to assume a dominant or domineering role in social or professional situations

จริงๆ เนื้อความคงคล้ายๆ กับเอ็นทรี Territorial Me ที่เคยโพสท์เมื่อนานมาแล้ว ถ้าใครไม่เคยอ่านและไม่ขี้เกียจอ่าน ให้สรุปง่ายๆ ก็คือว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการหวงแหนพื้นที่ของตนเอง และไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งดูจะเป็นนิสัยหลักของผมอยู่เลยทีเดียว

โดยปกติแล้ว ฝูงของสัตว์หลายๆ ชนิดมักจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้ทรงอำนาจที่สุดของฝูงนั้นๆ ที่เขาเรียกกันว่า alpha male และมักจะมีอำนาจในการกำหนดทิศทางหรือควบคุมอิทธิพลต่างๆ ที่มีต่อฝูงนั้นๆ ซึ่งในทางวิวัฒนาการแล้ว ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณลักษณะนี้ถึงถูกคัดเลือกตามธรรมชาติมาได้ แต่การที่มันยังคงมีอยู่ ก็คงต้องมีผลต่อการอยู่รอดของสายพันธุ์นั้นๆ อยู่ไม่มากก็น้อย

และในหลายๆ ครั้ง ที่เมื่อเวลาผันเปลี่ยนไป ก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ตัวผู้ตัวอื่นๆ ในฝูงที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมา ก็จะเริ่มเข้ามาชิงบทบาทการเป็น alpha male ของฝูง ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ก็มันจะตามมาด้วยการต่อสู้เพื่อตัดสินแพ้ชนะ และผู้ชนะก็จะได้ชิงหรือรักษาสิทธิ์การเป็น alpha male นั้นไว้ ส่วนผู้แพ้ ถ้าไม่ใช่ว่าตายจากการต่อสู้นั้น ก็ต้องยอมรับสภาพอยู่ในฝูง หรือออกจากฝูงไปเสีย

จริงๆ มานึกๆ ดู การเก็บไว้ให้อยู่ในฝูงต่อไปนี่ก็ดูเป็นการตัดสินใจที่โง่พิลึกนะครับ จะเก็บไว้เป็นหอกข้างแคร่อยู่ทำไม ยิ่งถ้าไม่ได้มีประโยชน์อะไรด้วยแล้ว

Fight me, death awaits you.