Adapting yourself may be easier than changing others.

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้มาร่วมทำงานในการจัดค่ายที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีเยาวชนเวียดนามเข้าร่วมประมาณเกือบ 20 คน พร้อมกับบุคลากรที่เป็นอาสาสมัครเยาวชนอีกสักประมาณ 10 กว่าคน

ซึ่งการมาทำงานในครั้งนี้ในฐานะที่เราเป็นมืออาชีพในการทำงาน พบว่าต้องปรับตัวอย่างมากในการทำงานร่วมกับทีมงานของเวียดนามที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดค่ายสักเท่าไหร่ และปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่พบคือความตรงต่อเวลา

ในครั้งแรกที่เราได้รับตารางกิจกรรมมาว่าเราจะต้องรับผิดชอบส่วนไหนอย่างไรบ้าง ก็รู้สึกสะกิดใจกับสภาพของตารางเวลาที่มีช่วงเวลาว่างคั่นตามจุดต่างๆ มากมายเต็มไปหมด จนมาถึงในวันแรก ก็พบกับปัญหาเมื่อข้อมูลการเตรียมการอย่างสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราเตรียมให้เขาอย่างเป็นระบบระเบียบล่วงหน้าแล้วทั้งหมด กลับไม่เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ ในกิจกรรมแรกสุด เราไปถึงสถานที่จัดกิจกรรมล่วงหน้าประมาณ 20 นาที และพบว่าไม่มีอะไรเตรียมไว้เลย จนต้องรอถึง ณ เวลาเริ่มกิจกรรม จึงเริ่มมีทีมงานมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราขอไว้ และพบกับปัญหาต่างๆ ที่ต้องมีการแก้ไข ต้องเรียกคนมาช่วย เสียแรงงานมากมาย ยังไม่รวมถึงสิ่งของบางอย่างที่เราขอไว้แล้วแต่ไม่ได้เตรียมไว้ และแน่นอน การเริ่มกิจกรรมก็ล่าช้าไปตามระเบียบ

แน่นอน เราได้พยายามขอร้องให้เขาเตรียมการต่างๆ ให้ตรงเวลาและตรงตามข้อมูลที่เราแจ้งไว้ แต่เมื่อผ่านไปอีกสักพักเราก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายจากฝั่งของเขา เราจึงตัดสินใจที่จะเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาเขาแทน

เริ่มจากการที่เราเน้นย้ำทวนสิ่งที่เราต้องการให้เขาเตรียมแบบรายวันอีกครั้ง ซึ่งจริงๆ ก็เป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่อยู่ในตารางที่เราเตรียมไว้ให้ ซึ่งทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมาก แต่ก็ยังไม่ดีที่สุด จนเราก็เริ่มต้องเป็นฝ่ายคอยตามคอยแจ้งเวลาให้กับทางทีมงานอีกฝ่าย กลับกลายเป็นคนคอยคุมเวลาไปเสีย

หลายๆ ครั้งการที่เราต้องทำงานร่วมกับคนที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวัง การที่เราเป็นฝ่ายที่จะปรับตัวเพื่อเขาหาคนอื่นให้ได้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างราบรื่น ก็ดูจะง่ายกว่าการพยายามเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายให้เป็นตามแบบที่เราต้องการนัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s