อันนี้คือเป็นที่กดแล้วมันจะเด้งขึ้นมาช่วยขยายพื้นที่เวลาปรับที่นั่งเป็นเตียงนอน ปรากฎคือมันหัก ใช้ไม่ได้

IMG_0206

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s