30

30

ผมเพิ่งอายุครบ 30 ปีเมื่อไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมานี้เองครับ ในที่สุดชีวิตก็เดินทางมาถึงเลข 3 เวลาช่างผ่านไปเร็วยังกับโกหก ช่วงทศวรรษชีวิตของผมที่ผ่านมาก็ถือว่าเร้าใจไม่น้อยกับหลายๆ เรื่องที่เกิดขึ้น ก็ขอขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่ร่วมกันสร้างความทรงจำตลอด 10 ปีมานี้ Continue reading “30”