Boston Trip 2022 – Day 2

Boston Trip 2022 – Day 2

มาถึงวันที่สอง วันนี้มีแพลนที่จะไป Old State House, Old South Meeting House และ Institute of Contemporary Art สามที่ โดยจะผจญภัยใช้จักรยาน Blue Bike ของที่นี่ดู แต่ก่อนอื่นต้องอธิบายถึงแพลนเวลาชีวิตในแต่ละวันโดยคร่าวก่อน

Continue reading “Boston Trip 2022 – Day 2”

Istanbul Trip 2022 – Day 3

Istanbul Trip 2022 – Day 3

เช้าวันที่สามเรามีกำหนดการแรกคือจะไปทัวร์ขี่จักรยานกันที่ฝั่งเอเชีย (เผื่อใครยังไม่รู้ อิสตันบูลมีสองฝั่งคือฝั่งยุโรปกับฝั่งเอเชีย ที่พักของเราอยู่ทางฝั่งยุโรป) ซึ่งจากการวางแผนการเดินทางตอนแรกก็วางแผนกันว่าเราจะไปขึ้นเรือข้ามฝั่งที่ท่าเรือใกล้ๆ รอบเวลา 09:45 เพื่อให้ไปถึงอีกฝั่งภายใน 10:15 และเดินไปยังจุดนัดพบภายในเวลา 10:30

Continue reading “Istanbul Trip 2022 – Day 3”