KUL/HAN Trip 2016 – Day 3

KUL/HAN Trip 2016 – Day 3

มาถึงวันที่สามกันแล้ว วันนี้เริ่มต้นวัน เหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างพลางคิดว่าจะกินอะไรดี ในทันใดนั้น… Continue reading “KUL/HAN Trip 2016 – Day 3”