Kansai Trip 2018 – Day 1

Kansai Trip 2018 – Day 1

สืบเนื่องจากเมื่อปีใหม่ไปเยี่ยมญาตที่ Florida กับที่บ้านมา ขากลับก็เลยแวะญี่ปุ่นสักพักหนึ่ง โดยรอบนี้มีแผนที่จะแวะเที่ยวสั้นๆ สองวันแถวฝั่ง Kansai ก่อนที่จะกลับกรุงเทพอีกที โดยคราวนี้ตัดสินใจซื้อ JR Pass แบบทั้งประเทศไปเลย เพราะรวมๆ ก็ยังถูกกว่าซื้อเฉพาะแถบ Kansai กับตั๋วเครื่องบินมาทางนี้ โดยในวันแรกนี้ตั้งใจไปที่ Kobe ก่อน Continue reading “Kansai Trip 2018 – Day 1”