Review: Sheraton Hua Hin Resort & Spa

Review: Sheraton Hua Hin Resort & Spa

จริงๆ เมื่อตอนปีใหม่ก็มีโอกาสได้ไปพักที่ Sheraton Hua Hin มาแล้วกับที่บ้าน แต่รอบนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายรูปเก็บรายละเอียดอะไรมากมาย บวกกับว่าไม่ได้ใช้บริการอะไรของทางโรงแรมมาก ก็เลยปล่อยผ่านไปไม่ได้เก็บมาเขียนรีวิวอะไร แต่ตอนนั้นก็ประทับใจในภาพรวมพอสมควรแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสคงจะมาชิวๆ ที่นี่อีก Continue reading “Review: Sheraton Hua Hin Resort & Spa”