How To Get Salmon Meal When Departing From Bangkok

How To Get Salmon Meal When Departing From Bangkok

บล็อกสั้นๆ เป็นเทคนิกเผื่อใครอยากจะทำตาม ถึงจะยังไม่แน่ใจ 100% ว่าจะเป็นแบบนี้เสมอ แต่ถ้าอารมณ์ไหนอยากกินแซลมอนบนเครื่องบินตอนขาออกจากสุวรรณภูมิ ง่ายๆ เพียงสั่งอาหารพิเศษเป็น Low-calorie Meal (LCML) Continue reading “How To Get Salmon Meal When Departing From Bangkok”