UK 2015 – Day 11

UK 2015 – Day 11

วันนี้ก็ไม่มีอะไรเลย ตื่นมาก็ยังคงสูบทรัพยากรจากโรงแรมเท่าที่จะเป็นไปได้ พอบ่ายเช็คเอ้าท์ก็ไปนั่งชิวๆ ในเลานจ์รอเวลาอีกจนถึงสี่โมง ถึงค่อยออกมาไปที่อีกโรงแรมรอกรุ๊ปจากเมืองไทยมาจอย

ไหนๆ ก็ไหนๆ วันนี้ไม่มีเรื่องไรมาก ขอสรุปข้อสังเกตที่มีจากการมารอบนี้ไว้ตรงนี้แล้วกัน Continue reading “UK 2015 – Day 11”